THÔNG BÁO
Thông báo tạm hoãn việc tổ chức xét tuyển viên chức lần 2 năm 2021
  
Cập nhật:01/09/2021 5:05:07 CH

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tạm hoãn xét tuyển viên chức lần 2 năm 2021 theo lịch dự kiến vào ngày 06/9/2021.

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo lịch xét tuyển tới các thí sinh trong thời gian phù hợp trên trang Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo tạm hoãn việc tổ chức xét tuyển viên chức lần 2 năm 2021 (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]