THÔNG BÁO
Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân trong công tác phòng chống COVID-19 là 1900.1075
  
Cập nhật:31/07/2020 2:34:04 CH

Mọi người dân có vấn đề thắc mắc, phản ánh, kiến nghị liên quan đến Covid 19 vui lòng gọi vào số điện thoại đường dây nóng là 1900.1075 để được giải đáp, giải quyết, xử lý.

 Bản in]