THÔNG BÁO
Thông báo lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15, năm 2020
  
Cập nhật:17/03/2020 3:20:53 CH

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú thông báo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các cá nhân sau đây được Hội đồng cấp huyện, Hội đồng cơ sở Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Trường Chính Trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đoàn Quang Phúc

Nam

1967

Tổ trưởng chuyên môn tổ Vật lý – Công nghệ trường trung học phổ thông Hương Thủy, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Nguyễn Văn Thưởng

Nam

1974

Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán Trường THPT Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

3

Trần Kiêm Ngẫu

Nam

1969

Giáo viên – Tổng phụ trách, Trường Tiểu học Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

4

Nguyễn Thị Yến

Nữ

1971

Giáo viên Trường Mầm non Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

5

Nguyễn Thị Châu

Nữ

1975

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế

6

Nguyễn Xuân Trung

Nam

1973

Trưởng phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông Huế


Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú bằng hình thức niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo và đăng tải trên trang thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mọi ý kiến góp ý đối với cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tại danh sách nêu trên xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (địa chỉ: số 22 Lê Lợi, thành phố Huế) trước 17 giờ ngày 26/03/2020

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]