THÔNG BÁO
Thông báo lấy ý kiến nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về đề nghị xét, công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
  
Cập nhật:06/01/2020 9:02:30 SA

Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 07 xã/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%), hiện đã đủ điều kiện quy định đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trân trọng thông báo và kính đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã  Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo quy định.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế- Số 53 Nguyễn Huệ, Huế hoặc theo hộp thư điện tử: vpntm@thuathienhue.gov.vn hoặc nongthonmoith@gmail.com trước 17:00 ngày 14/01/2020.

 

 

 

 

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]