THÔNG BÁO
Thông báo lắp đặt biển báo, tổ chức phân luồng giao thông đường Đinh Tiên Hoàng đoạn trước mặt Hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế .
  
Cập nhật:14/09/2021 1:39:39 CH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 4980/UBND-GT ngày 05/10/2020 về việc tổ chức giao thông và trật tự trước mặt Hồ Tịnh Tâm.

Phòng Quản lý Đô thị đã thực hiện điều chỉnh, cắm bổ sung biển báo để tổ chức đỗ xe đường Đinh Tiên Hoàng ( đoạn trước Hồ Tịnh Tâm), cụ thể như sau:

1. Đường Đinh Tiên Hoàng: đoạn từ đường Tịnh Tâm đến kiệt 137 Đinh Tiên Hoàng:

- Cấm đỗ xe phía nhà dân. Tổ chức đỗ xe ô tô dưới 9 chỗ phần hạ lề trước Hồ Tịnh Tâm.

Phòng Quản lý Đô thị thông báo đến các tổ chức, đơn vị có liên quan để phối hợp kiểm tra xử lý, hướng dẫn các phương tiện giao thông đậu đỗ theo đúng quy định./. 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]