THÔNG BÁO
Thông báo lắp đặt biển báo tổ chức giao thông Cửa Chánh Tây và Cửa Hữu
  
Cập nhật:23/08/2023 3:25:42 CH

Ngày 22/8/2023, Phòng Quản lý đô thị ban hành Công văn số 2642/QLĐT-HT thông báo lắp đặt biển báo tổ chức giao thông Cửa Chánh Tây và Cửa Hữu.

Theo đó, sau thời gian thực hiện thí điểm, UBND thành phố đã thống nhất điều chỉnh phương án phân luồng giao thông qua Cửa Hữu và Cửa Chánh Tây. Phòng Quản lý đô thị đã thực hiện điều chỉnh, cắm biển báo tổ chức giao thông, cụ thể như sau:

- Đối với Cửa Hữu: tổ chức phân luồng giao thông 01 chiều đối với xe ô tô và xe tải không quá 3,5T hướng từ Lê Duẩn vào Yết Kiêu (hướng đi vào kinh thành) (giữ nguyên phương án như đã thí điểm trước đây).

- Đối với Cửa Chánh Tây:

+ Từ 6h30 đến 8h00: tổ chức phân luồng 01 chiều đối với xe ô tô và xe tải không quá 3,5T theo hướng từ Thái Phiên ra Lê Duẩn (hướng đi ra kinh thành).

+ Đối với các khung giờ còn lại: phân luồng giao thông thành 02 chiều đối với xe ô tô và xe tải không quá 3,5T.

+ Cấm đỗ xe 02 chiều đường Thái Phiên đoạn từ đường Lê Duẩn đến cầu Chánh Tây

Phòng Quản lý Đô thị thông báo đến các tổ chức, đơn vị có liên quan để phối hợp kiểm tra xử lý, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông, dừng đổ theo đúng quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]