THÔNG BÁO
Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản được chứng thực không đúng quy định pháp luật của Ủy ban nhân dân xã Thủy Tân
  
Cập nhật:20/09/2022 2:02:09 CH

Ngày 30/8/2022, UBND xã Thủy Tân đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản được chứng thực không đúng quy định pháp luật của Ủy ban nhân dân xã Thủy Tân.

Theo đó, hủy bỏ giá trị pháp lý của các văn bản đã được chứng thực số: 265/2020, 266/2020, 267/2020, 269/2020, 270/2020; Quyển số: 01/2020 do UBND xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế chứng thực chữ ký.

Lý do: UBND xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế chứng thực vi phạm khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định Hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản được chứng thực không đúng quy định pháp luật của Ủy ban nhân dân xã Thủy Tân (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]