THÔNG BÁO
Thông báo hợp nhất đầu số tiếp nhận phản ánh hiện trường 08.1575.1575 về tổng đài hỗ trợ chung các dịch vụ đô thị thông minh: 1900.1075
  
Cập nhật:01/04/2021 1:47:56 CH
Nhằm tạo sự thuận tiện cho tổ chức, công dân thực hiện phản ánh kiến nghị, tương tác, liên hệ hỗ trợ ứng cứu và tương tác các dịch vụ đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo hợp nhất đầu số tiếp nhận phản ánh hiện trường 08.1575.1575 về tổng đài hỗ trợ chung các dịch vụ đô thị thông minh: 1900.1075 Chính thức dừng hoạt động đầu số 08.1575.1575 kể từ 0giờ00 ngày 01/4/2021.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]