THÔNG BÁO
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch (lần 2)
  
Cập nhật:10/01/2023 2:06:04 CH

Ngày 03/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 03/TB-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch (lần 2).

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn tham gia ứng tuyển, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục nộp hồ sơ tham gia ứng tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch:

- Thời gian: Từ ngày 05/01/2023 đến hết ngày 18/01/2023.        

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Du lịch (Tầng 4, tòa nhà 4 tầng, Khu Hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế)

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cá nhân, tổ chức biết
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 03/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]