THÔNG BÁO
Thông báo danh sách ứng viên và lịch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trung học phổ thông Gia Hội
  
Cập nhật:27/11/2019 7:57:25 SA

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 445/TB-UBND về Danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội.

Theo đó, số hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển là 02 hồ sơ, cụ thể: 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ và
đơn vị công tác

Ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp chức vụ

Trình độ

Chuyên môn

Chính trị

QLGD

(Thứgữ

Tin học

1

Lê Quang Hòa

22/6/1978

Hương Long, Thành phố Huế,

Thừa Thiên Huế

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội

Giáo viên THPT hạng II

4,00

0,55

Cử nhân sư phạm Toán Thạc sĩ QLGD

Trung cấp

Thạc sĩ

B1

Ứng dụng CNTT cơ bản

2

Lê Triều Sơn

06/4/1972

Quảng Thành,

Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Gia Hội

Giáo viên THPT hạng II

5,02

0,7

Cử nhân sư phạm Toán

Trung cấp

Chứng chỉ

Anh B

A

Hội đồng thi tuyển sẽ tiến hành khai mạc kỳ thi vào lúc 07 giờ 00 phút vào ngày 29/11/2019 (Thứ 6) tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo; 22 Lê Lợi, TP Huế

Hội đồng thi tuyển xin thông báo để các cá nhân và đơn vị liên quan được biết và thực hiện ./.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]