THÔNG BÁO
Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Việt Thành
  
Cập nhật:15/07/2020 10:29:29 SA

Ngày 09/7/2020, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 255 /QĐ-TNMT về việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Việt Thành (xem chi tiết tại file đính kèm).

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 255/QĐ-TNMT (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]