THÔNG BÁO
Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản
  
Cập nhật:20/06/2020 10:54:12 SA

Ngày 17/6/2020, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 78/TB-STNMT về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản đất làm VLSL tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền kể từ ngày 18/6/2020, với các nội dung như sau:

1. Thông tin về khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác

 

Tên mỏ, địa điểm và ký hiệu quy hoạch

Loại khoáng sản

Diện tích

Tọa độ các điểm góc khu vực

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30)

Điểm góc

X(m)

Y(m)

Đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (QHĐ8)

Đất làm vật liệu san lấp

10,0ha

M1

1.826.591,350

545.375,340

M2

1.826.637,340

545.781,360

M3

1.826.457,610

545.870,050

M4

1.826.351,850

545.596,710

M5

1.826.403,050

545.399,170

 

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 của Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nguyện vọng thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực khoáng sản trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò theo quy định nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/7/2020.

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức như sau:

- Công ty TNHH Quý Hưng đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác đất làm VLSL tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân đề nghị được thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 25 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 78/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]