THÔNG BÁO
Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về Lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà
  
Cập nhật:16/08/2019 4:24:07 CH


THÔNG BÁO

Lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà 


Khu vực quy hoạch khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại khu vực Khe Bội 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 (có ký hiệu QHĐ15). Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh nhằm phục vụ thi công Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ- La Sơn đi qua địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực Khe Bội 2, phường Hương Vân tại Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 18/6/2019.

Căn cứ Khoản 1 Điều 58 của Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản đất làm VLSL tại khu vực Khe Bội 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 14/8/2019, với nội dung như sau:

1.     Thông tin về khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác

Tên mỏ, địa điểm và ký hiệu quy hoạch

Loại khoáng sản

Diện tích

Tọa độ các điểm góc khu vực

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30)

Điểm góc

X(m)

Y(m)

Đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại khu vực Khe Bội 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (QHĐ15)

Đất làm vật liệu san lấp

10,3ha

M1

1.820.757,710

549.636,040

M2

1.820.781,810

549.932,900

M3

1.820.430,070

549.973,490

M4

1.820.400,860

549.694,400

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 của Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nhu cầu thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực khoáng sản trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò theo quy định nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 14/9/2019.

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản khu vực trên của tổ chức như sau:

- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nam Điền đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác đất làm VLSL tại khu vực Khe Bội 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân đề nghị được thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 25 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

 Bản in]