THÔNG BÁO
Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về Lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường Lộc Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:05/11/2019 3:50:32 CH

Mỏ đá Lộc Hòa, xã Lộc Hòa trước đây đã được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty CP Hưng Việt (Giấy phép  số 1452/QĐ-UBND ngày 31/7/2013)  nhưng hiện nay đã thu hồi giấy phép khai thác với diện tích 20,0 ha là địa điểm nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017, có ký hiệu QHK38; Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 546/QĐ-UBND phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh trong đó có mỏ đá làm VLXDTT Lộc Hòa nói trên;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3970/UBND-CT ngày 21/6/2019 về việc hướng dẫn thủ tục nghiên cứu đầu tư dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) kết hợp với sản xuất cát xay thay thế cát tự nhiên, đồng thời căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khoáng sản tại mỏ đá làm VLXDTT Lộc Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 05/11/2019, với các nội dung như sau:

1.     Thông tin về khu vực mỏ

Tên mỏ, vị trí

Loại khoáng sản

Diện tích

Tọa độ các điểm góc khu vực

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30)

 

X(m)

Y(m)

Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường Lộc Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

20,0 ha

M1

1.800.068,000

585.766,000

M2

1.799.825,000

586.048,000

M3

1.799.424,000

585.686,000

M4

1.799.677,000

585.407,000

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 51 của Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nhu cầu khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT Lộc Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/11/2019.

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT tại Lộc Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các đơn vị sau:

Công ty TNHH MTV Dũng  Danh.

- Công ty Cổ phần Long Thọ.

Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân đề nghị được khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT Lộc Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]