THÔNG BÁO
Thông báo của Sở Tài nguyên Môi trường về lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản
  
Cập nhật:01/07/2019 1:51:19 CH
THÔNG BÁO

Lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản

 

 


Khu vực quy hoạch khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền và khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) tại Hòn Chi Vôi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 (có ký hiệu QHĐ8 và QHK24). Đồng thời, UBND tỉnh đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh, trong đó có 02 khu vực nói trên tại các Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 và Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 18/6/2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3848/UBND-TN ngày 18/6/2019 và Công văn số 3970/UBND-CT ngày 21/6/2019; đồng thời căn cứ Khoản 1 Điều 58 của Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản đất làm VLSL tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền và khoáng sản đá VLXDTT tại Hòn Chi Vôi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, kể từ ngày 28/6/2019, với các nội dung như sau:

1.     Thông tin về khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác

Tên mỏ, địa điểm và ký hiệu quy hoạch

Loại khoáng sản

Diện tích

Tọa độ các điểm góc khu vực

(Hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30)

Điểm góc

X(m)

Y(m)

Đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (QHĐ8)

Đất làm vật liệu san lấp

10,0ha

M1

1.826.591,350

545.375,340

M2

1.826.637,340

545.781,360

M3

1.826.457,610

545.870,050

M4

1.826.351,850

545.596,710

M5

1.826.403,050

545.399,170

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) tại Hòn Chi Vôi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (QHK24)

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

3,90ha

M1

1.811.589,450

558.877,390

M2

1.811.561,260

558.948,350

M3

1.811.496,040

558.994,570

M4

1.811.282,620

558.774,110

M5

1.811.305,210

558.767,660

M6

1.811.349,490

558.760,930

M7

1.811.365,890

558.766,990

M8

1.811.416,160

558.713,140

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 của Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nguyện vọng thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực khoáng sản trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò theo quy định nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/7/2019.

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản 02 khu vực trên của các tổ chức như sau:

1. Công ty TNHH Quý Hưng đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác đất làm VLSL tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

2. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Đức Anh Tài đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác đất làm VLSL tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

3. Công ty cổ phần Kinh doanh Xây dựng Thịnh Phát đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Hòn Chi Vôi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân đề nghị được thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 25 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo của Sở Tài nguyên Môi trường về lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]