THÔNG BÁO
Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến 2025
  
Cập nhật:08/10/2019 5:00:25 CH

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến 2025 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]