THÔNG BÁO
Thông báo của Ban Tổ chức về Giải Báo chí tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2019
  
Cập nhật:16/04/2019 1:53:21 CH

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC

VỀ GIẢI BÁO CHÍ THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ XII, 2019

 

Giải Báo chí TT.Huế lần thứ XII sẽ được trao giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày BCCM Việt Nam (21/6/2019). BTC thông báo việc tuyển chọn và gửi tác phẩm tham dự giải với nội dung sau:

I. Điều kiện dự giải:

1. Về tác giả: Là NB chuyên nghiệp, tác giả tự do trên địa bàn tỉnh có tác phẩm (TP) xuất sắc viết về Thừa Thiên Huế đều có thể tham gia.

2. Về thể loại: Gồm báo in, báo hình, phát thanh, báo điện tử và ảnh báo chí.

3. Về tác phẩm: Các tác phẩm được công bố từ 01/04/2018 đến 31/03/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

4. Về nội dung: Phản ánh tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước; sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân TT.Huế trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội – văn hóa, quốc phòng, an ninh, biên giới, biển và đảo của địa phương; về xây dựng TT.Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của miền Trung và cả nước văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ; về các nhân tố mới trong XĐ Đảng, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, XD nông thôn mới; XD khối đại đoàn kết toàn dân, các điển hình tiên tiến, lao động giỏi trong tất cả các lĩnh vực; phản ánh những biểu hiện tiêu cực tham nhũng, lãng phí, gây ô nhiễm môi trường...

5. Yêu cầu về chất lượng và hiệu quả xã hội: TP báo chí phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính phát hiện, những vấn đề mang tính chiến lược, những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm. Nếu là nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phải được thể hiện hiệu quả trong sản xuất và đời sống. Với tác phẩm đề cập đến vụ việc tiêu cực, phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận mới xét chọn.

- TP báo hình cùng với chất lượng nội dung phải bảo đảm hình ảnh đẹp, âm thanh trong, rõ. Tác phẩm phát thanh chất lượng âm thanh phải rõ, thể hiện sinh động. Tác phẩm ảnh báo chí phải đạt độ nét (không nhận ảnh qua xử lý, bố cục ghép).  

- Không xét các tác phẩm văn học mang tính hư cấu.

II. Thể thức tuyển chọn:

1. Sơ tuyển: Tác giả là hội viên nhà báo chọn tác phẩm xuất sắc gửi đến chi hội xét sơ tuyển. Ban Thư ký phối hợp với Ban Biên tập thành lập Ban xét chọn tại cơ sở.

2. Đối với tác giả ngoài cơ quan báo chí của tỉnh trực tiếp gửi tác phẩm đến Văn phòng HNB Thừa Thiên Huế để chấm sơ khảo trước khi đưa vào chung khảo. Mỗi tác giả không chuyên, tác giả tự do được gửi 01 tác phẩm xuất sắc.

3. Chung khảo: Các tác phẩm đã qua vòng sơ tuyển ở cấp cơ sở mới hợp lệ dự chung khảo ở cấp tỉnh. Tác phẩm tham gia phải được chi hội đánh giá, nhận xét, xếp loại.

III. Về Giải thưởng:

Giải Báo chí Thừa Thiên Huế lần XII sẽ có từ 12-14 giải chính thức (số lượng giải có thể thay đổi tùy theo chất lượng của tác phẩm). Ngoài ra, còn có một số giải khuyến khích.

IV. Hồ sơ dự giải:

1. Tất cả các TP dự giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (bút danh), tên tác phẩm, thể loại, địa chỉ, điện thoại của tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng đăng báo, tạp chí hoặc phát trên sóng phát thanh, truyền hình.

2. Đối với báo in: Phải là bản chính hoặc bản sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy khổ A3 hoặc A4 và đánh số trang phần tiếp nối đó.

3. Đối với TP phát thanh: Nhập vào USB hoặc đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm.

4. Đối với TP báo hình: Phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa ghi 01 TP, trên mặt đĩa ghi rõ tên TP, tác giả, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng kèm theo bản thuyết minh. Nếu là TP truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

5. Đối với TP báo điện tử: Phải in ra giấy A4 và gửi đường link đến BTC.

6. Đối với ảnh báo chí: Cùng với ảnh đăng trên báo, tạp chí…phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (ảnh trong nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh).     

Tác phẩm dự Giải Báo chí lần thứ XII gửi về Văn phòng HNB Thừa Thiên Huế, chậm nhất là ngày 05/5/2019. (Những TP gửi sau ngày 05/5/2019 sẽ không hợp lệ).

 

   BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ LẦN THỨ XII

 Bản in]