THÔNG BÁO
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cổng thông tin điện tử năm 2021
  
Cập nhật:22/11/2021 6:03:26 CH

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Cổng thông tin điện tử năm 2021 (chi tiết xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cổng TTĐT năm 2021 ()
2 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cổng TTĐT năm 2021 ()
 Bản in]