THÔNG BÁO
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:15/08/2019 5:00:53 CH

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ HỮU

 

Căn cứ  Quyết định số 1866/QĐ-UBND  ngày  02/08/2019 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại CTCP Cấp nước Thừa Thiên  Huế. Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần trân trọng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.        Tên tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, số 16 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

2.        Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

       Địa chỉ: Số 103 Bùi Thị Xuân, P. Phường Đúc, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

       Điện thoại: (84-234) 3815555                        Fax: (84-234) 3826580

3.        Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh nước sạch, nước uống tinh khiết đóng chai và nước uống I-on kiềm; Tư vấn chuyển giao sản phẩm, giải pháp KHCN ngành nước; Sản xuất máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước; Sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp sạch, ...

4.        Vốn điều lệ: 876.000.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng), tương ứng số lượng 87.600.000 cổ phần.

       Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nắm giữ 61.330.000 cổ phần, tương đương 70,01% vốn điều lệ

5.        Số lượng cổ phần bán đấu giá: 16.654.000 cổ phần (tương ứng 19,01% vốn điều lệ).

6.        Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

       Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7.        Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

8.        Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:Tại các đại lý đấu giátheo quy định của Quy chế bánđấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế do Sở Giao dịch Chứngkhoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

9.        Cổ phần chào bán ra công chúng qua đấu giá:

-           Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông       - Giá khởi điểm: 51.000 đồng/cổ phần

-           Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                           - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 16.654.000 cổ phần

10.   Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:Từ ngày 16/08/2019 đến 16h00 ngày 26/08/2019 tại các Đại lý đấu giá.

11.   Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00ngày 30/08/2019 tại các Đại lý đấu giá.

12.   Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/09/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/09/2019 đến ngày 11/09/2019 tại các Đại lý đấu giá.

14.   Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 05/09/2019 đến ngày 11/09/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin bán đấu giá được đăng tải trên các website:Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/ ), Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (http://huewaco.com.vn/), Công ty CP Chứng khoán Asean (www.aseansc.com.vn ) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).


DANH SÁCH CÁC FILE ĐÍNH KÈM  (vui lòng xem nhấn vào nút "tải về" để xem)

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1232 của Thủ tướng CP (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
2 Công văn 6211 của UBND tỉnh TTH (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
3 Công văn 427 của Cty CP Cấp nước TTH (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
4 Công văn số 2118 của Sở Tài chính (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
5 Quyết định 1866 của UBND tỉnh TTH (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
6 Thông báo bán đấu giá (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
7 Quy chế đấu giá cổ phần (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
8 Bản Công bố thông tin (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
9 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
10 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
11 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
12 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (2017) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
13 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (2018) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
14 Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2019 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]