THÔNG BÁO
Thông báo Tổng đài hỗ trợ các phần mềm ứng dụng Ngành Tư pháp
  
Cập nhật:14/02/2020 9:20:33 SA

Nhằm kịp thời hỗ trợ, tư vấn về mặt kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho người dùng các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng thuộc Ngành Tư pháp, hiện nay Bộ Tư pháp đã triển khai Tổng đài hỗ trợ các phần mềm ứng dụng Ngành tư pháp thông qua đầu số 1900.8888.24. 

Cổng Thông tin điện tử Huế xin thông báo để người dùng thuộc các Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch tại UBND các xã, phường thị trấn biết, kịp thời liên hệ khi có vướng mắc phát sinh về kỹ thuật trong quá trình sử dụng, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Tư pháp triển khai.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]