THÔNG BÁO
Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và tổ chức xét tuyển vòng 2 ứng viên tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử năm 2021
  
Cập nhật:30/08/2021 9:12:09 SA

Căn cứ Thông báo tuyển dụng số 23/TB-VPUB, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử vòng 2 như sau:

I. Về kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển:

Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 đã kiểm tra và thống nhất có 6/6 hồ sơ ứng viên đạt yêu cầu (danh sách đính kèm)

II. Kế hoạch tổ chức xét tuyển vòng 2

Hội đồng xét tuyển viên chức Văn phòng UBND tỉnh tổ chức xét tuyển vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn các ứng viên để tuyển dụng, cụ thể:

1. Thời gian: vào ngày 06 tháng 9 năm 2021

2. Nội dung:

-Kỹ năng giao tiếp, ứng xử;

-Nghiệp vụ chuyên môn.

3. Địa điểm: tại Văn phòng UBND tỉnh, 16 Lê Lợi, thành phố Huế.

Lưu ý: Ứng viên có mặt tại Văn phòng UBND tỉnh trước lễ khai mạc 20 phút và phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh.

Chi tiết danh sách xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]