THÔNG BÁO
Thông báo Danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 6h30' ngày 19/10/2020
  
Cập nhật:19/10/2020 4:22:44 CH

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM thông báo danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 6h30' ngày 19/10/2020

Xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Ung ho lu lut (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]