THÔNG BÁO
Thông báo Danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 14h00 ngày 23/11/2020
  
Cập nhật:24/11/2020 4:24:33 CH

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM thông báo danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 14h00 ngày 23/11/2020

Xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 DS cac don vi ca nhan da nop ung ho cuu tro (Kích vào để xem chi tiết)
2 Phan bo cuu tro lu lut (Kích vào để xem chi tiết)
3 ds dang ky ung ho qua cuu tro t10 va 11 (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]