THÔNG BÁO
Thể lệ tham dự và Giải thưởng cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III
  
Cập nhật:23/09/2019 10:16:58 SA

Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III là cuộc thi do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức. Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa nhằm mục đích tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo; góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của người dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét đẹp văn hóa, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Thời hạn Ban Tổ chức Cuộc thi nhận các dự án thi từ tháng 7/2019 đến hết ngày 31/03/2020 thông qua Phòng Truyền thông, Tạp chí Cộng sản, SĐT: 0243.9429756/0243.9429761; Email: phongtruyenthongtccs@gmail.

Chi tiết về Thể lệ tham dự và Giải thưởng cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần III, xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thể lệ tham dự cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]