THÔNG BÁO
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo CP
  
Cập nhật:05/02/2020 11:33:23 SA

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sẽ diễn ra tại Hội trường tầng 4 Ủy ban nhân dân tỉnh (số 16 Lê Lợi, thành phố Huế), bắt đầu từ 07 giờ 45 ngày 07/2/2020 (Thứ sáu)

Vui lòng xem tài liệu phục vụ Hội nghị tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 598 (Kích vào để xem chi tiết)
2 Tong hop bao cao (Kích vào để xem chi tiết)
3 Bao cao (Kích vào để xem chi tiết)
4 Ke hoach 123 (Kích vào để xem chi tiết)
5 Nghi dinh 09 (Kích vào để xem chi tiết)
6 ND tai lieu (Kích vào để xem chi tiết)
7 Quyết định số 28 (Kích vào để xem chi tiết)
8 Quyết định 62 (Kích vào để xem chi tiết)
9 Quyết định số 274 (Kích vào để xem chi tiết)
10 Quyết định số 28.1 (Kích vào để xem chi tiết)
11 Quyết định số 28.2 (Kích vào để xem chi tiết)
12 Quyết định số 451 (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]