THÔNG BÁO
Ngày 15/1/2019 khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
  
Cập nhật:07/12/2018 10:58:08 SA

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 07/12/2018 thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Theo đó, Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển. 

Thời gian tổ chức thi: Dự kiến vào ngày 15/1/2019 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 24/12/2018 tại Văn phòng Sở Nội vụ

Chi tiết thông tin thi tuyển xem tại Kế hoạch đính kèm số 203/KH-UBND

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch 203/KH-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]