THÔNG BÁO
Kêu gọi đầu tư Khu du lịch sinh thái Bãi Cả đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao
  
Cập nhật:07/12/2018 4:37:37 CH

Ngày 07/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định 2841/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, dự án kêu gọi đầu tư là Khu du lịch sinh thái Bãi Cả, có địa điểm xây dựng tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (phía Bắc giáp biển; các phía còn lại giáp núi Hải Vân). Quy mô dự án khoảng 212 ha. Hình thức đầu tư là đầu tư trong nước (không liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài).

Hiện trạng sử dụng đất là đất rừng trồng sản xuất khoảng 178 ha; đất trống, đất khác khoảng 34 ha.Dự kiến chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 100 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư là xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao.

Sau 30 ngày công bố, nếu chỉ có 01 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; nếu có 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định hiện hành.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRONG KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI CẢ (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
2 DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]