THÔNG BÁO
Kết quả sát hạch ứng viên vào làm việc tại CTTĐT năm 2019
  
Cập nhật:23/11/2019 4:36:24 CH

Căn cứ Thông báo số 06/KH-VPUB ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức sát hạch ứng viên tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin Điện tử, Văn phòng UBND tỉnh;

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Ban kiểm tra sát hạch ứng tuyển viên chức vào làm việc Cổng Thông tin Điện tử đã tiến hành kiểm tra sát hạch đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Cổng Thông tin Điện tử, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban kiểm tra sát hạch ứng tuyển viên chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả sát hạch đến các ứng viên (danh sách kèm theo).

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển có tên trong danh sách đến làm thủ tục và ký hợp đồng làm việc.

Thời gian: từ ngày 05/12/2019 đến ngày 15/12/2019.

Địa điểm: Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh, số 16 Lê Lợi, Thành phố Huế.

                   

         

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết quả sát hạch ứng viên ()
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối