THÔNG BÁO
Kết quả chấm điểm các môn thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2020
  
Cập nhật:07/04/2021 1:36:36 CH

Sau khi tiến hành chấm điểm theo quy định, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng II lên hạng I năm 2020 thông báo:

1. Kết quả chấm điểm 04 môn thi: Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ và Chuyên môn, nghiệp vụ (có Danh sách chi tiết đính kèm).

2. Về việc phúc khảo bài thi

- Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: Bắt đầu từ 08h00 ngày 05/4/2021 đến hết ngày 20/4/2021 (nếu có);

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ: 22 Lê Lợi, TP Huế);

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng / 01 bài thi.  

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]