THÔNG BÁO
Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
  
Cập nhật:17/03/2020 2:27:20 CH

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh,(Kế hoạch số 68/KH-UBND) với những nội dung chính sau:

1. Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020, gồm có 37 khu vực, trong đó:

a) Đất sét làm gạch ngói: 10 khu vực;

b) Đất làm vật liệu san lấp: 13 khu vực.

c) Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng: 07 khu vực.

d) Cát nội đồng: 01 khu vực;

đ) Đá làm vật liệu xây dựng thông thường: 05 khu vực;

e) Than bùn: 01 khu vực.

2. Phương pháp tiến hành: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Trường hợp, trong năm 2020 chưa thực hiện hết việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản các khu vực đã phê duyệt trong Kế hoạch này thì chuyn sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2021.

4. Kinh phí thực hiện:

 Theo quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.


Chi tiết kế hoạch vui lòng xem tại file đính kèm!
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 68/KH-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 Kế hoạch số 68/KH-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]