THÔNG BÁO
Hỗ trợ quảng bá thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp miễn phí trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:16/08/2023 2:21:52 CH

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ quảng bá thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp miễn phí tại Kênh thông tin “Dành cho doanh nghiệp” trên Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn).

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu gửi phiếu đăng ký (theo mẫu gửi kèm) về Văn phòng UBND tỉnh đồng thời gửi file mềm vào hộp thư: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn trước ngày 30/8/2023.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ số ĐT: 0234.3834537(Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế)/.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PHIẾU ĐĂNG KÝ QUẢNG BÁ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (kích vào để xem chi tiết)
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]