THÔNG BÁO
Do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh nên không tổ chức buổi cung cấp thông tin tuần vào lúc 16h30 ngày 16/8/2019 (nhấn vào đây để xem địa chỉ lấy thông tin về sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh)
  
Cập nhật:16/08/2019 2:25:27 CH

Do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cho công tác tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh nên không tổ chức buổi cung cấp thông tin tuần vào lúc 16h30, thứ 6 ngày 16/8/2019 tại trụ sở UBND tỉnh 16 Lê Lợi, thành phố Huế. Để hỗ trợ công tác tuyên truyền cho sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Cổng Thông tin điện tử xin gửi đến các anh chị em báo chí địa chỉ cung cấp thông tin và hình ảnh của sự kiện này như sau: 

https://drive.google.com/drive/folders/1La-Al6mPl9TgY83ZjNVmJ9HMtsQpRqHi

 

 

 

 Bản in]