THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động
  
Cập nhật:23/11/2022 1:49:44 CH

Vừa qua Công an tỉnh cùng với các cơ quan liên quan đã tiến hành tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, qua kiểm tra đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm về an toàn PCCC và CNCH; đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đới với các cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động tại file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Ds các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]