THÔNG BÁO
Đăng ký thông tin thành lập Group Zalo “Thông tin báo chí Thừa Thiên Huế”
  
Cập nhật:12/06/2019 3:20:02 CH

Nhằm tạo thuận tiện trong việc cung cấp thông tin Báo chí cho các phóng viên, nhà báo, cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng UBND tỉnh sẽ thành lập Group Zalo “Thông tin báo chí Thừa Thiên Huế”, đề nghị các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn đăng ký số điện thoại (sử dụng Zalo) của mình để Văn phòng UBND tỉnh tạo Group Zalo.

1. Nội dung thông tin đăng ký gồm:

- Họ và Tên

- Cơ quan báo chí

- Số thẻ Nhà báo

- Số điện thoại (sử dụng Zalo)

2. Đăng ký gửi về hộp thư điện tử theo địa chỉ: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn trước ngày 14/6/2019.

Lưu ý: Đối với trường hợp các phóng viên chưa có thẻ Nhà báo thì gửi kèm giấy giới thiệu phóng viên bằng ảnh chụp.

 Bản in]