THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN VÀ ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH (DỊCH COVID - 19)
  
Cập nhật:28/07/2020 10:57:18 SA

DANH SÁCH CÁC ĐỘI ĐÁP ỨNG NHANH TUYẾN TỈNH

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-KSBT ngày       tháng  7 năm 2020)

   

Stt

Họ và tên

Số điện thoại liên lạc

Thành phần

Đội 1:

1

Hồ Xuân Vũ

0914042423

Đội trưởng

2

Cao Thị Thuận

0332105018

Cán bộ dịch tễ

3

Võ Thị Ngọc Nga

0914046423

Điều trị

4

Phan Minh Nhân

0775521338

Xét nghiệm

5

Trần Chí Thanh

0914352605

Xử lý môi trường

6

Hoàng Đức Thanh

0857312222

Hậu Cần

7

Trần Anh Dũng

0913479117

Lái xe

Đội 2:

1

Trần Bá Thanh

0914054768

Đội trưởng

2

Nguyễn Hữu Trí

0914204050

Cán bộ dịch tễ

3

Nguyễn Thái Hòa

0905106759

Điều trị

4

Lê Lợi

0393297848

Xét nghiệm

5

Lê Đình Hữu

0834249204

Xử lý môi trường

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

0941809555

Hậu Cần

7

Nguyễn Văn Hy

0913327226

Lái xe

Đội 3

1

Lê Văn Hoàn

0914064404

Đội trưởng

2

Nguyễn Ngọc Duy

0706103119

Cán bộ dịch tễ

3

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

0905678054

Điều trị

4

Phùng Bảo Nhân

0772410726

Xét nghiệm

5

Nguyễn Quốc Huy

0983273900

Xử lý môi trường

6

Nguyễn Khôi Nguyên

0905231060

Hậu Cần

7

Đỗ Phúc

0934788051

Lái xe

Đội 4

1

Lê Thanh Hiếu

0935596890

Đội trưởng

2

Nguyễn Minh Việt

0912915877

Cán bộ dịch tễ

3

Le Thị Sông Hương

0905605799

Điều trị

4

Nguyễn Lê Diệu Huyền

0934868800

Xét nghiệm

5

Nguyễn Chí Hùng

0979091403

Xử lý môi trường

6

Hoàng Thị Kim Thư

0914190002

Hậu Cần

7

Dương Đình Phê

0388619691

Lái xe

Đội 5

1

Đoàn Chí Hiền

0909214325

Đội trưởng

2

Nguyễn Bảo Trí

0988858567

Cán bộ dịch tễ

3

Huỳnh Văn Hảo

0905106829

Điều trị

4

Hoàng Thị Thu Thương

0984265618

Xét nghiệm

5

Nguyễn Thanh Phước

0972468495

Xử lý môi trường

6

Lê Trần Kỳ Diên

0978408600

Hậu Cần

7

Hoàng Thế Chi

0914194027

Lái xe

 

STT

Tên Đơn Vị

Đội 1

Đội 2

Đội 3

Đội 4

Đội 5

Đội 06

1

TT Kiểm Soát Bệnh Tật
(GĐ Hoàng Văn Đức 0914202681)

1. Hồ Xuân Vũ (ĐTr 0914042423)
+ Cao Thị Thuận 0332105018
+ Võ Thị Ngọc Nga 0914046423
+ Phan Minh Nhân 0775521338
+ Trần Chí Thanh 0914352605
+ Hoàng Đức Thanh 0857312222
+ Trần Anh Dũng 0913479117 (Lái xe)

2. Trần Bá Thanh (ĐTr 0914054768)
+ Nguyễn Hữu Trí 0914204050
+ Nguyễn Thái Hòa 0905106759
+ Lê Lợi 0393297848
+ Lê Đình Hữu 0834249204
+ Nguyễn Thị Huyền Trang 0941809555
+ Nguyễn Văn Hy (LX) 0913327226

3. Lê Văn Hoàn 0914.064404
+ Nguyễn Ngọc Duy 0706.103119
+ Nguyễn Thị Quỳnh Chi 0905678054
+ Phùng Bảo Nhân 0772410726
+ Nguyễn Quốc Huy 0983273900
+ Nguyễn Khôi Nguyên 0905231060
+ Đỗ Phúc (LX) 0934788051

4. Lê Thanh Hiếu 0935596890
+ Nguyễn Minh Việt 0912915877
+ Lê Thị Sông Hương 0905605799
+ Nguyễn Lê Diệu Huyền 0934868800
+ Nguyễn Chí Hùng 0979091403
+ Hoàng Thị Kim Thư 0914190002
+ Dương Đình Phê (LX) 0388619691

5. Đoàn Chí Hiền 0909214325
+ Bùi Khắc Nghi
0914050507
+ Huỳnh Văn Hảo 0905106829
+ Hoàng Thị Thu Thương 0984265618
+ Nguyễn Thanh Phước 0972468495
+ Lê Trần Kỳ Diên 0978408600
+ Hoàng Thế Chi (LX) 0914194027

6. Lý văn Sơn (ĐTr)
0914064414
+ Phan Thị Hồng Nhạn
0948610545
+ Đặng Thị Như Hảo
0905972352
+ Lê Minh Hiếu
0905626001
+ Trần Ý Trung Hiếu
0978751812

2

TTYT Phú Vang
(GĐ Trương Như Sơn 0914145755)

1. Đặng Văn Tuấn 0988349356
+
Nguyễn Văn Tuyến 0962613409
+Nguyễn Văn Tam 0365672655
+Huỳnh Ngọc Dũng 0945288038
+ Đỗ Công Tráng 0949092121
+ Bùi Nhơn 0775598522
+ Phan Văn Tuấn 0905427766

2. Nguyễn Minh Hùng 0945913202
+ Lê Hữu Đính 0962384125
+ Đỗ Văn Nhật 0392607408
+ Võ Văn Hiếu 0976422112
+ Trần Minh Sự 0947734135
+ Phan Nguyễn Văn Triều 0914774755
+ Nguyễn Văn Sấm 0948422226

 

 

 

 

3

TTYT Nam Đông
(GĐ Hồ Thư 0913091401)

1. Hồ Viết Thoại (ĐTr) 0946.886.747
+ Nguyễn Duy Đức 0949553662
+ Nguyễn Văn Cường
0949.435.221
+ Nguyễn Ngọc Nhiên
+ Mai Thị Phương Loan 0919.646.573
+Nguyễn Duy Hoàng (LX) 0935.151.750

2. Phạm Ngọc Mai (ĐTr) 0355.046.243
+ Hoàng Mạnh 0914.361.366
+ Nguyễn Cửu Thị Ni Ni
0333.329.436
+ Đinh Thị Thế 0916.519.452
+ Trương Thị Phượng

+ Nguyễn Văn Nghĩa (LX) 0375.210.339

 

 

 

 

4

TTYT Thành Phố Huế
( GĐ Trần Quốc Hùng 0914.025.096)

1.Hồ Công Khá (ĐTr) 0978.041.663
+ Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0984.794.386
+ Hoàng Bảo Anh 0901.961.668
+ Phan Hân
+ Trương Quang Thi 0966.417.971
+Dương Thanh Tùng
+ Nguyễn Hữu Duân 0987.718.019
+ Võ Thị Anh Thư 0912.746.627
+ Mai Văn Hồng (LX) 0905.110.517

2. Trần Ngọc Thành Nhân (ĐTr) 0905.848.717
+ Phan Thị Mơ 0827.482.442
+ Trần Thị Sao Ly 0913.915.362
+ Lư Bá Lộc 0905.051.786
+ Đặng Quang Phương
0359.052.372
+ Trương Thị Vinh Hà
+ Trần Ngọc Minh Huy
0787.558.811 + Dương Đình Dũng
+ Nguyễn Trường An
+ Trần Ngọc Hướng
+ Nguyễn Văn Hiệp 0914.002.471

 

 

 

 

5

TTYT TX Hương Thủy
(GĐ Nguyễn Văn Vỹ 0903515803)

1.Dương Thị Thu Hằng(ĐTr) 0976999703
+ Trần Đức Tuấn 0368841506
+ Dương Thị Kiều My
0964753613
+ Nguyễn Thị Thu Thúy 0344129595
+ Huỳnh Nghĩa 0981330478
+ Trương Thị Ngọc Diệp 0914193326
+ Dương Quang Sơn (LX) 0983415489

2. Nguyễn Thị Kim Thu 0905665159
+ Lê Hoàng thiên Vũ
0389360083
+Nguyễn Văn Chính
0386788537
+ Nguyễn Thị Biển 0868483525
+ Nguyễn Đình Minh Nhật
0388710042
+ Dương Anh Tuấn (LX) 0905732106

 

 

 

6

TTYT A Lưới
(GĐ Lê Quang Phú 0914078306)

1. Trần Văn Dân (ĐTr) 0385360373
+ Nguyễn Hồng Tum
0364761913
+ Lê Thị Thảo
0987414274
+ Lê Hoài Nam (LX)
0905119444

2. Hồ Xuân Đường (ĐTr) 0357863882
+ Phạm Minh Tú
0358897656
+ Nguyễn Thanh Giang
0935661080
+ Hồ Ngọc Sáu (LX)
0914114391

3. Trần Thiên Liêm (ĐTr) 0869533212
+ Nguyễn Đức Hoàn
0796759002
+ Nguyễn Thành Long
0912668817
+ Hà Văn Thủy (LX)
0905861267

 

 

 

7

TTYT huyện Quảng Điền (GĐ Nguyễn Phương Tuấn: 0905523595)

1. Đặng Thành Nhân (ĐTr) 0988618007
+ Hồ Ngọc Sơn Hà 0983750451
+ Hoàng Phương Trang 0782771662
+ Trương Tất Kính 0387317277
+Phan Mậu Quỳnh (LX) 0976225488

2. Trần Văn Minh (ĐTr) 0914425547
+ Đoàn Thị Ngọc Mai 0905580922
+ Phan Thị Ty 0365269074 + Lê Hùng 0986658384
+ Hồ Tấn Nhật Linh (LX) 0774475755


 

 

 

 

8

TTYT huyện Phong Điền
(GĐ Nguyễn Đức Lợi 0914051932)

1.Cao Thuyết (ĐTr) 0912666421
+ Thái Văn Hoàng 0935111056
+ Phan Thị Phi
0942014491
+ Trần Hữu Hoài 0978901388
+ Nguyễn Dương Vương 0842519878
+ Nguyễn Thị Quý
0332118971
+Hồ Văn Phúc
091800842
+Hồ Hữu Thương (LX)
0983447601

2. Nguyễn Đại Anh (ĐTr)0985857532
+ Trần Văn Thao
0915196043
+ Nguyễn Thành Nam 0986409052 + Nguyễn Văn Khoa 0905848660 + Nguyễn Quang Minh 0839915098
+ Hoàng Đắn
0984351725
+ Lê Quốc Tuấn (LX)
0935661350

 

 

 

 

9

TTYT TX Hương Trà
(GĐ Lê Quang Hiệp
0946496732)

1. Nguyễn Quốc Phòng (ĐTr) 0945028015
+ Đặng Thị Thu Vân
077245996
+ Đinh Tiên Hoàn 0988854475
+ Trần Duy Kiến
0388618886
+ Nguyễn Văn Đôn
0375678403
+Trà Thành Nhân
0914289048
+ Thái Thanh Hùng (LX) 0968450444

2. Ngô Văn Vinh (ĐTr) 0905789838
+ Hồ Xuân Vĩnh 0945344218
+ Lê Đình Tuấn 0905678185
+ Trần Lưu Quế 0382750409
+Trần Ngọc Sử 0382750409
+ Nguyễn Xuân Việt 0914415159
+ Nguyễn Quốc Việt (LX) 0832431914

 

 

 

 

10

TTYT huyện Phú Lộc
(GĐ Lê Viết Cường 0987.100.389)

1. Lê Quang Đảng (ĐTr) 0988.200.318
+ Hồ Trung Dung 0773.420.807
+ Hồ Ngọc Huy 0917.442.138
+ Nguyễn Thị Tiên 0392.459.147
+ Nguyễn Duy Hưng 0997.424.838
+ Lê Phước Hiếu
+ Phan Anh Trung (LX) 0947.771.094

2. Hoàng Nguyễn Thanh Bình (ĐTr) 0906.567.099
+
Phan Văn Minh 0914.035.588
+ Lê Thị Quỳnh Giao 0387.455.565
+ Phạm Thị Mỹ Hạnh 0392.827.354
+ Huỳnh Văn Tùng + Huỳnh Văn Quý 0912.296.334
+ Hồ Hồng Quân (LX)0914.125.974

 

 

 

 

11

BV Chân Mây
(GĐ Hoàng Văn Thám 0914173509)

1. Nguyễn văn Quốc (ĐTr)0776666013
+ Lê Chiêu Hùng 0394393516
+ Trần toàn
0935112609
+Lê Viết Nam 0392710797
+Lê Hữu Huy 0935424489
+Nguyễn Văn Minh 0935872829

Ngô Văn Dũng (ĐTr) 0985352635
+ Trần Xuân Đức 0916932717
+ Bùi Thị Mỹ Thu 0935174514
+ Võ Thị Thu Thủy 0898241554
+ Trần Hữu Châu Toàn 0901966767
+ Nguyễn Cao Nhật Khánh 0935296554

 

 

 

 

12

BV Lao & Bệnh Phổi
(GĐ Lê Thanh Hải 0913427086)

1. Dương Vĩnh Hồng (ĐTr) 0989526444
+ Phan Thiện Nhật 0345560949
+ Bùi Quang Dũng 0983801564
+ Võ Thị Châu Thanh
0916416744
+ Châu Quốc Tuấn
0914561929
+ Lê Kim Quỳnh
0869924157
+ Đặng Mạnh Cường (LX)
0914019905

 

 

 

 

 

13

BV Mắt Huế (GĐ Phạm Minh Trường 0914.007.152)

1. Võ Tường Huy 0977846434
+ Châu Việt Hòa
+ Nguyễn Đăng Duy Hoàn
+ Dương Văn Minh
+ Lê Đức Minh Hải (LX)
0988953504

 

 

 

 

 

14

BV Phong- Da Liễu
(GĐ Nguyễn Nhật Nam 0905.137.839)

1. Nguyễn Đắc Hanh (ĐTr) 0905.334.373
+
Nguyễn Đình Minh Khánh 0906.577.369
+ Võ Đại Học 0366.835.458
+ Hồ Văn Phước 0375.337.695
+ Nguyễn Thế Vượng 0944.206.644

 

 

 

 

 

15

BV Tâm Thần Huế
(GĐ Bùi Minh Bảo 0914019357)

Nguyễn Ngọc Thượt (ĐTr) 0976617976
+
Nguyễn Khoa Thanh Sơn 0384391084
+ Lê Đình Thống 0972170219
+ Lê Đình Hùng 0914488486
+ Nguyễn Thái Phú 0905069299
+ Phạm Vũ 0935006685
+ Nguyễn Đăng Thủ 0355835169
+ Nguyễn Thị Tuyết Huệ 0385104123
+ Nguyễn Thị Thoa
0914199774
+ Đặng Quốc Việt
0353759435

 

 

 

 

 

16

BV Phục Hồi Chức Năng
(GĐ Nguyễn Quang Hiền: 0919121643)

1. Đặng Đức Cương (ĐTr 30 Tô Hiến Thành) 0847302193
+ Nguyễn Mạnh Hà
+ Võ Đại Quỳnh 0379483099
+ Ngô Thị Hồng Bông
+ Trần Thị Ngọc Trang 0773554177

2. Nguyễn Thái Long (ĐTr 324 Chi Lăng) 0913439299
+ Nguyễn văn Lâm 0944976355
+ Đặng Xuân Tùng 0915044744
+ Trần Văn Thắng
+ Dương Thị Hiền 0917131722

 

 

 

 

17

Bv YHCT
(GĐ Trần Đức Sáo
0914145629/ 0966.591.212)

1.Lê Chí Thuần (Đtr) 0934.771.550
+ Trần Giao
0909353548
+Lê Bá Phước
0979034098
+ Hoàng Thị Nam
0982621076
+ Lê Minh Quỳnh Anh
0772461354
+ Đoàn Xuân thìn
0345627018
+ Trần Văn Lộc
0914183376

2. Lê Minh Chung (ĐTr) 0985550969
+ Lê hữu Quang Chính 0914012567
+ Lê Ngọc Hùng 0352654744
+ Nguyễn Thị Xuân Nhi 0986224388
+ Phan Thị Ngọc Bích 0327.274.727
+ Lê Hồng Long
0963284010
+ Lê Thj Ánh Tuyết
0905555323

 

 

 

 

18

BV ĐK Bình Điền
(GĐ Phan Lê Minh Tuấn 0916879748)

1. Văn Viết Vũ (ĐTr) 0977967644
+ Nguyễn Thanh Bình 0336332505
+ Trịnh Đình Dũng 0366212426
+ Nguyễn Thị Lan 0961900041
+ Cao Quý 0962019224

2. Trần Bắc (ĐTr) 0986698961
+ Nguyễn Văn Hà
0986690080
+ Phan Vinh
0969753186
+Ngô Cưu
0988853310
+ Nguyễn Văn Tín
0985756255

 

 

 

19

BV Răng Hàm Mặt
(GĐ Lê Đức Thịnh 0944.178.061)

1. Vũ Hùng Dũng (ĐTr) 0973.545.432
+
Hà Văn Hạ 0762.574.739
+ Đặng Thị Kim Nhung 0905.995.761
+ Đoàn nguyễn Quỳnh Anh 0935.495.940
+Nguyễn Văn Lộc (LX)

 

 

 

 

 

20

TTVCCC 115
Nguyễn Hoàng Nhân 0935551337

1. Nguyễn Hoàng Nhân (ĐTr) 0935551337
+ Nguyễn Hoàng Sa 0355242134
+ Nguyễn Thị Thanh Huyền 0935652669
+ Hoàng Phước Đức 090551115

2. Nguyễn Văn Vũ (ĐTr) 0931944780
+ Trần Hòa 0905906115
+ Dương Thị Thủy 0934733115
+ Nguyễn Hà Nhật Hoàng 0914125415

 

 

 

 

21

Phòng BVSKCB

Lê Viết Khâm (ĐTr) 0914489696
+ Huỳnh Thị Sáu 0932466118
+ Đặng Anh Tuấn
0917227666

 

 

 

 

 

 


 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]