THÔNG BÁO
Công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”
  
Cập nhật:02/08/2022 8:16:10 SA

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản về việc công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Theo đó, thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 tỉnh Thừa Thiên Huế công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu 17 thầy thuốc (01 Thầy thuốc Nhân dân và 16 Thầy thuốc Ưu tú (Danh sách đính kèm).

Sau 10 ngày làm việc đăng tải, nếu không có ý kiến phản ánh của Nhân dân, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”. “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 sẽ tiến hành các thủ tục gửi Hội đồng cấp Nhà nước.

Xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú (Kích vào để xem chi tiết)
2 Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]