THÔNG BÁO
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ tang của đồng chí Đỗ Mười Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo hình thức Quốc tang
  
Cập nhật:04/10/2018 10:15:52 SA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, điện:

 

- Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn;

                                    - Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

                                    - Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh;

                                    - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức lễ tang của đồng chí Đỗ Mười Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo hình thức quốc tang; Căn cứ Thông báo số 81-TB/VPTW, ngày 04/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Việc treo cờ rủ:

- Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rũ trong thời gian 02 ngày Lễ quốc tang (từ ngày 06/10/2018 đến ngày 07/10/2018).

- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Thời gian tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu:

- Lễ viếng: Từ 07 giờ, thứ bảy, ngày 06/10/2018 đến 07 giờ 30 phút, chủ nhật, ngày 07/10/2018.

- Lễ truy điệu: Từ 09 giờ, chủ nhật, ngày 07/10/2018; an táng vào hồi 13 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà: Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

3. Địa điểm tổ chức viếng và truy điệu:

Các đoàn đến viếng tại các địa điểm tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại:

- Nhà tang lễ quốc gia số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội;

- Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh;

- Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

4. Việc dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày lễ quốc tang:

- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác theo kế hoạch trong 02 ngày (từ ngày 06/10/2018 đến ngày 07/10/2018).

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trì dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày (từ ngày 06/10/2018 đến ngày 07/10/2018).

Nhận được Công điện này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 09 /CĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]