THÔNG BÁO
Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư khách sạn, dịch vụ, du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí tổng hợp tại xã Vinh Xuân, Vinh Thanh, huyện Phú Vang
  
Cập nhật:29/12/2018 11:01:26 SA

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020.


Ngày 29 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã Quyết định số 3111 /QĐ-UBND đính chính thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Vui lòng xem chi tiết thông tin dự án tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông tin dự án Khách sạn, Dịch vụ, du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi, giải trí tổng hợp (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 3111 /QĐ-UBND (Nhấn vào "tải về" để xem)
3 Quyết định số 3111 /QĐ-UBND (Nhấn vào "tải về" để xem)
 Bản in]