THÔNG BÁO

Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Cập nhật:05/05/2023 2:24:18 CH

Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung sau:

Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế tại 19 khu vực bao gồm: Ranh giới ngoài và ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển.

- Ranh giới ngoài của hành lang bảo vệ bờ biển là đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh, đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020; 

 - Ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển nằm về phía đất liền, là đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để bảo đảm chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định. Ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế như Phụ lục ban hành kèm theo.

Chi tiết xem ở file đính kèm!


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 902/QĐ-UBND (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]