THÔNG BÁO
Công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu“ Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
  
Cập nhật:21/07/2021 7:52:36 SA

Ngày 20/7/2021,  Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 1529/SVHTT-QLVH công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu“ Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10. Cụ thể như sau:

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN” “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” LẦN THỨ 10 CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC NGHỆ SĨ SAU

I. NGHỆ SĨ NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Năm được phong tặng NSƯT

Danh hiệu đề nghị xét tặng

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Đình Dũng

1962

Nam

2001

Nghệ sĩ nhân dân

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

2

Nguyễn Thị Thủy

(Phong Thủy)

1979

Nữ

2015

Nghệ sĩ nhân dân

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

3

Trần Thị Loan

1981

Nữ

2015

Nghệ sĩ nhân dân

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

 II. NHỆ SĨ ƯU TÚ 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Danh hiệu đề nghị xét tặng

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Ngọc Linh

1968

Nam

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

2

Hoàng Hà

1974

Nam

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

3

Trần Tuấn Lin

1981

Nam

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

4

Phan Thị Bạch Hoa

1964

Nữ

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

5

Nguyễn Đăng Hữu

(Đăng Hữu)

1973

Nam

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

6

Lê Thị Diệu Hy)

1969

Nữ

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

7

Phạm Thị Lệ

(Phạm Lệ)

1979

Nữ

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

8

Nguyễn Văn Mười

1975

Nam

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

9

Đào Thị Thủy

1980

Nữ

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

10

Phan Thị Thu Thủy

(Thu Thủy)

1964

Nữ

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

11

La Tuấn

(La Chiêu Tuấn)

1975

Nam

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

12

Lê Thị Tuyến

(Kim Tuyến)

1974

Nữ

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

13

Nguyễn Đình Việt

1975

Nam

Nghệ sĩ ưu tú

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế cơ quan Thường trực của Hội đồng cấp tỉnh (số 08 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo danh sách./.

công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu“ Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu“ Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu“ Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]