THÔNG BÁO
Bổ sung danh mục đấu giá vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020
  
Cập nhật:18/05/2020 3:53:05 CH

Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh có Công văn số 3865/UBND-XD về việc bổ sung danh mục đấu giá vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020.

Theo đó, thống nhất bổ sung Khu vực mỏ Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền (ký hiệu QHĐ 39) vào danh mục đấu giá khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Chi tiết như sau:

TT

SHQH

Tên mỏ khoáng sản

Địa danh

Tọa độ VN-2000
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o)

Diện tích (ha)

Tài nguyên dự báo

(m3)

Điểm khép góc

X(m)

Y(m)

1

QHĐ39

Đất làm vật liệu san lấp

Khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền

M1

1.829.830,91

536.093,06

6,5

600.000

M2

1.829.940,34

536.185,39

M3

1.830.042,67

536.334,03

M4

1.829.924,67

536.394,15

M5

1.829.886,25

536.357,79

M6

1.829.868,80

536.295,98

M7

1.829.863,42

536.287,12

M8

1.829.842,05

536.278,34

M9

1.829.604,04

535.981,80

M10

1.829.658,31

536.248,95

M11

1.829.635,48

536.244,64

M12

1.829.515,63

536.247,58

M13

1.829.575,00

536.135,00

M14

1.829.580,00

536.117,00

M15

1.829.475,00

536.021,00

M16

1.829.418,42

536.019,29

M17

1.829.414,27

535.995,20

M18

1.829.392,18

535.927,31


 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối