THÔNG BÁO
Bộ Ngoại giao Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19
  
Cập nhật:17/07/2020 3:56:22 CH

Bộ Ngoại giao Lào vừa có Công văn số 2277/BNG-UBBG ngày 07 tháng 7 năm 2020  thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19, theo đó:

Chính phủ Lào quyết định tiếp tục thực hiện việc đóng cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ đối với các hoạt động xuất nhập cảnh cá nhân và việc vận chuyển hàng hóa, ngoại trừ trường hợp các cửa khẩu được Chính phủ cho phép; tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 01-31/7/2020, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài có nhu cầu cấp thiết xuất nhập cảnh Lào và được Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Lào cho phép. Việc vận chuyển hàng hóa tiếp tục được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế như các thông báo trước đây.

Trân trọng thông báo để nhân dân, đặc biệt là khu vực biên giới với Lào không vượt biên trái phép, thực hiện tốt các quy định về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 1438/STTTT-TTBCXB (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]