Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019 Tuần  - 2019
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
Cả ngàyDự họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
Cả ngàyDự họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyDự họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
Cả ngàyDự họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
Cả ngàyĐi công tác
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
08:00Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
14:00Họp Hội đồng TĐKT tỉnh xét duyệt cho ngành Giáo dục và Đào tạo
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyĐi cơ sở
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
08:00Dự hội nghị "Xây dựng nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh"
16:30Nghe báo cáo rà soát dự án Khu văn hóa công viên Kim Đồng
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
Cả ngàyĐi công tác
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
08:30Dự Lễ khai mạc Chương trình Bệnh viện bay Orbis 2019
14:00Nghe báo cáo thí điểm bãi tắm cộng đồng tại công viên Kim Long
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Họp về công tác tổ chức một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn năm 1999
14:00Làm việc với các ngành về OCOP và phát triển cây gỗ lớn
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
08:00Dự khai mạc Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm ANCT nội bộ
10:00Họp về dự án Xây dựng trang TTĐT chung cho các hợp tác xã, liên minh HTX
13:30Nghe báo cáo tình hình GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn Phú Lộc
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
08:00Họp Thường vụ Tỉnh ủy
10:30Làm việc với Hội Nhạc sỹ
14:00Tiếp công dân định kỳ tại thị xã Hương Thủy
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
08:00Nghe báo cáo tình hình triển khai tổng rà soát người nghiện, người nghi nghiện ma túy trên địa bàn
10:00Đi công tác
Buổi chiềuĐi công tác
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyĐi công tác
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
07:30Nghe Chi cục Quản lý thị trường báo cáo kết quả kiểm tra thị trường xăng dầu
10:00Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
08:00Làm việc với huyện Phú Vang về tình hình KTXH năm 2019, kế hoạch năm 2020
13:30Nghe báo cáo
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
Cả ngàyĐi công tác
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Họp nghe báo cáo phương án, hình thức đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 16 đến Thủy điện Hương Điền
Buổi chiềuĐi công tác
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
Cả ngàyĐi công tác
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
14:00Dự Bế mạc trại sáng tác âm nhạc
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
Buổi sángTiếp đoàn công tác của Chính phủ
Xuất file