Tổng cộng: 1 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
2 Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế 0 góp ý
3 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 4 góp ý
4 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp thay thế Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 0 góp ý
6 Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
7 Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
8 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
9 Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 0 góp ý
10 Nghị quyết ban hành quy định mức thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đại diện cho tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao quốc tế 9 góp ý
Tổng cộng: 64 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị