STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 0 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Nghị quyết “Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 0 góp ý
4 Quyết định ban hành quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
6 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
7 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất vào khu, cụm công nghiệp 0 góp ý
9 DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 0 góp ý
10 “Quy định mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 0 góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 99 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị