Lấy ý kiến nhân dân về Thiết kế đô thị các trục đường Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Huệ

Sở Xây dựng đã xây dựng Thiết kế đô thị các trục đường Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Huệ. Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

Thời gian lấy ý kiến: đến hết ngày 15/3/2019.