Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 13/03/2019
Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 73/TB-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ cùng với đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND Thành phố và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Lãnh đạo Tỉnh đã kết luận: 

I/ NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Ông Nguyễn Văn Ích - trú tại 133 Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà phản ánh, kiến nghị việc UBND thị xã Hương Trà chậm xem xét, giải quyết lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình Ông tại địa chỉ nêu trên (cấp đổi lại theo hiện trạng đang sử dụng, xem xét lại hạn mức đất ở theo hộ khẩu); Ông đã nộp hồ sơ từ tháng 6/2017 nhưng đến nay chưa xem xét, giải quyết; công dân đi lại nhiều lần.

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra, giải quyết và có văn bản trả lời công dân trước ngày 31/3/2019; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Ông Lê Phước Hiểu - trú tại thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài (giai đoạn 2) vào năm 2004.

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo tỉnh trực tiếp trả lời: Nội dung khiếu nại của ông Lê Phước Hiểu, UBND thị xã Hương Thủy đã trả lời (lần cuối) về lý do không thụ lý giải quyết khiếu nại (Công văn số 1633/UBND-TTr ngày 21/12/2018). Tuy nhiên, ông Lê Phước Hiển không đồng ý và gửi đơn khiếu nại; UBND tỉnh đã có Công văn số 442/UBND-KN2 ngày 23/01/2019 chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra, giải quyết và có văn bản trả lời công dân; yêu cầu ông Lê Phước Hiển chờ kết quả kiểm tra, trả lời của UBND thị xã Hương Thủy. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết, trả lời của UBND thị xã Hương Thủy thì Ông có quyền làm đơn khởi kiện hành chính tại Tòa án theo quy định pháp luật. 

3. Ông Hồ Trung Dũng - trú tại 51 A Trần Nhật Duật, phường Thuận Lộc, thành phố Huế phản ánh gia đình Ông sử dụng thửa đất có diện tích 683 m2 ở địa chỉ nêu trên; năm 2003, gia đình đã tách một phần thửa đất chuyển nhượng cho ông Trường, bà Hạnh; hiện, còn trên 400 m2 đất; gia đình Ông làm thủ tục tách thửa đất cho con nhưng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố trả lời không tách được (Công văn số 444/CNVPĐKDDTP ngày 01/3/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế). Ông đề nghị xem xét lại quy hoạch (có từ năm 1999) nhưng năm 2003 được giải quyết tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nay lại không cho tách thửa cho con là không hợp lý.

- Tại buổi tiếp dân, sau khi nghe đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố báo cáo vụ việc; Lãnh đạo Tỉnh đã trả lời, giải thích: Khu nhà đất này, theo Quy hoạch chi tiết khu Kinh thành Huế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2317/QĐ-UB ngày 06/10/1999 thì vị trí thửa đất thuộc quy hoạch đất cây xanh công viên nên không có cơ sở để giải quyết. Riêng nội dung phản ánh, kiến nghị của Ông về tách thửa, chuyển nhượng và làm chợ Xép; yêu cầu UBND thành phố Huế kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lời công dân trước ngày 31/3/2019; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

4. Bà Nguyễn Thị Thê - trú tại Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà phán ánh UBND thị xã Hương Trà chậm xem xét, giải quyết tranh chấp đất sản xuất ở xứ Đồng Vườn giữa gia đình Bà với gia đình ông Trung, bà Ty. Vụ việc tranh chấp đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được UBND thị xã Hương Trà giải quyết, trả lời cho Bà theo quy định của pháp luật. (Công văn số 2803/UBND-KNTD ngày 17/11/2017 của UBND thị xã Hương Trà).

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra, giải quyết và có văn bản trả lời công dân trước ngày 31/3/2019; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

5. Ông Lê Quý Sự - trú tại số 226 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế phản ánh, kiến nghị điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết Khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng, thành phố Huế làm ảnh hưởng đến việc xin phép sửa chữa, cải tạo nhà ở của gia đình Ông.

- Tại buổi tiếp dân, sau khi nghe báo cáo của đại diện cơ quan Sở Xây dựng, UBND thành phố Huế; Lãnh đạo Tỉnh trực tiếp trả lời, giải thích: Dự án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương (do tổ chức KOICA Hàn Quốc tài trợ, do UBND thành phố Huế làm chủ đầu tư); có một phần thuộc Dự án quy hoạch chi tiết Khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng (phê duyệt năm 2005), trong đó có thửa đất của Ông. Hiện UBND thành phố Huế và các sở, ngành đang rà soát, điều chỉnh phù hợp thực tế. Theo nội dung kiến nghị việc cải tạo sửa chữa xây dựng nhà ở; đề nghị Ông nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại UBND thành phố Huế để được xem xét, giải quyết. Sau khi tiếp nhận đơn của ông Lê Quý Sự; yêu cầu UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan để kiểm tra, rà soát trường hợp của ông Lê Quý Sự - kể cả một số trường hợp khác (nếu có) tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết, cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Đơn kiến nghị ghi ngày 13/3/2019 đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng, xem lại xác nhận đất ở theo nhân khẩu của ông Nguyễn Văn Ích, trú tại 133 Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà;

2. Đơn khiếu nại đề ngày 13/3/2019 của Nguyễn Thị Thê - trú tại Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý các đơn đã được Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.

Văn bản trả lời:
00.00.h57-73-tb-ubnd-2019-pl1_signed (1).pdf