Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 12/09/2018
Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 252 /TB-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND Thành phố và một số phòng liên quan trực thuộc UBND thành phố Huế.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Ông Nguyễn Văn Viên và bà Nguyễn Thị Búp (vợ ông Ngô Cảnh) - trú tại khu vực 2, phường Xuân Phú, thành phố Huế kiến nghị liên quan việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa Hợp xã Nông nghiệp Thủy Thanh với ông Ngô Cảnh - Ngô Luận theo nội dung Thông báo số 62/TB.UB ngày 10/9/1992 của UBND huyện Hương Thủy (nay là thị xã Hương Thủy),..

- Tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời, giải thích:

Liên quan vụ việc này, UBND thị xã Hương Thủy đã có Công văn số 63/UBND-TTr ngày 16/01/2014 trả lời gia đình ông, bà Ngô Cảnh - Nguyễn Thị Búp về thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng nên đơn của ông Ngô Cảnh thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định tại khoản 6, Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011.

Do tại buổi tiếp ông Nguyễn Văn Viên bị lãng tai không nghe được và bà Búp già cả không hiểu nên đã hướng dẫn Ông, bà về làm đơn, ghi rõ nội dung cụ thể (kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan), ủy quyền lại con cháu hoặc nhờ tư vấn pháp luật giúp đỡ và gửi đơn đến UBND tỉnh để nghiên cứu trả lời hoặc hướng dẫn Ông, bà đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2. Bà Phan Thị Ly Hương - trú tại 170/1 Xuân 68, phường Thuận Lộc, thành phố Huế trình bày và gửi đơn xin cầu cứu cấp có thẩm quyền xử lý gia đình ông Nguyễn Văn Hải cùng ở địa chỉ nêu trên, thường xuyên hành hung, đánh Bà gây thương tích nhiều lần từ năm 2012 cho đến nay, do mâu thuẫn đất đai, xây dựng nhà trái phép trên đất gia đình Bà nhưng công an giải quyết chưa thỏa đáng,..

- Tại buổi tiếp dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận nội dung trình bày của Bà và tiếp nhận đơn để chuyển đến Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc chuyển đơn của bà Phan Thị Ly Hương đến Công an tỉnh theo đúng quy định.

3. Ông Phạm Hữu Bá - trú tại 12/93 Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế xin xem xét, giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội trong thời gian Ông đã công tác tại Phòng Thông tin Cổ động thuộc Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Bình trị Thiên,..

- Tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời, giải thích: nội dung kiến nghị của Ông; UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao, BHXH tỉnh kiểm tra, rà soát lại nhiều lần và các cơ quan này đã có văn bản trả lời cụ thể về nội dung kiến nghị của Ông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định. Trường hợp không đồng ý với các văn bản trả lời của các cấp có thẩm quyền nêu trên thì Ông có quyền làm đơn khởi kiện hành chính tại Tòa án theo quy định pháp luật.

4. Ông Nguyễn Thống - trú tại số 40 đường Lê Quang Định, tổ dân phố Tân An, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang phản ánh, kiến nghị liên quan việc trả lời đơn đối với 04 người con của Ông không thuộc đối tượng được bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016.

- Tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời:

Nội dung đơn kiến nghị của Ông; UBND tỉnh đã có Công văn số 6745/UBND-KN2 ngày 10/9/2018 chỉ đạo Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Vang và các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại để làm rõ kiến nghị liên quan vấn đề 04 người con của Ông không được bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện đối thoại; yêu cầu Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn mời đúng đối tượng là người trực tiếp lao động, sản xuất có kiến nghị yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; đề nghị các người con của Ông chờ kết quả buổi đối thoại.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Đơn cầu cứu ghi ngày 11/9/2018 của bà Phan Thị Ly Hương - trú tại 170/1 Xuân 68, phường Thuận Lộc, thành phố Huế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ tịch UBND thành phố Huế, Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để giao các Phòng, ban liên quan tham mưu xử lý đơn kiến nghị của công dân đã được Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo các trường hợp trên.

Văn bản trả lời:
TB-252.pdf