Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 26/02/2020
Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 75/TB-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền
Thông tin chi tiết:

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ cùng đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại Trụ sở UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Ban pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn Phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.
Qua các ý kiến của công dân trình bày tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Lãnh đạo tỉnh kết luận:

I. NHỮNG NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Ông, bà Trần văn Cương - Nguyễn Thị Thanh Thủy, trú tại tổ dân phố Thạch Bình, thị trấn Sịa trình bày: Năm 1997, Ông được UBND huyện Quảng Điền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa số 300 tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Tuy nhiên, năm 2017, gia đình Ông và họ Trần phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất tại thửa đất nêu trên; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để gia đình Ông ổn định cuộc sống.
Tại buổi tiếp công dân, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của công dân và báo cáo của đại diện UBND huyện Quảng Điền; Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND thị trấn Sịa kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây cho ông Cương; trường hợp tranh chấp thì UBND thị trấn Sịa tổ chức hòa giải vụ việc tranh chấp đất; nếu hòa giải không thành, đề nghị UBND thị trấn Sịa hướng dẫn thủ tục cho công dân khởi kiện vụ án tranh chấp đất đến Tòa án để được giải quyết theo quy định pháp luật.
2. Ông Nguyễn Xu, trú tại thị trấn Sịa, trình bày: Năm 1996 ông được UBND huyện Quảng Điền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1820m2, trong đó hạn mức đất ở là 200m2, đến năm 2008 UBND huyện Quảng Điền thu hồi gia đình Ông 305m2 để thực hiện Dự án Kênh mương Tây Hưng thì giá bồi thường hỗ trợ thấp; Năm 2018, Ông lập thủ tục xây nhà cho con trai thì UBND thị trấn Sịa thông báo hạn mức đất ở đã hết nên Ông chuyển đổi 250m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở với giá quá cao.
- Sau khi nghe báo cáo của đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Điền; Lãnh đạo tỉnh ghi nhận kiến nghị của công dân và đã giải thích, trả lời cho ông Xu được rõ: Năm 2008, Ông đã kê khai, kiến nghị Hội đồng bồi thường huyện Quảng Điền thu hồi 200m2 đất ở khi thực hiện Dự án Kênh mương Tây Hưng và đã được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở căn cứ theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được điều chỉnh theo từng năm, từng giai đoạn và đã được HĐND tỉnh và UBND tỉnh phê duyệt, quyết định. Đề nghị Ông nghiêm túc chấp hành.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

Công dân không gửi đơn tại buổi tiếp công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, Chủ tịch UBND thị trấn Sịa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để giao các Phòng, ban liên quan theo dõi ý kiến chỉ đạo các trường hợp trên.


Trên đây là kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền; UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện

Văn bản trả lời:
00.00.H57-75-TB-UBND-2020-PL1.doc