Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 17/07/2020
Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 297/TB-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã kết luận, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể. Nội dung, kết quả buổi làm việc như sau:
I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
1. Ông Nguyễn Thống - trú tại số 40 Lê Quang Định, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, với nội dung kiến nghị xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất mặt nước có diện tích 350m2 do Ông khai hoang tại vùng Hạ Đạo thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang để làm nhà ở.
Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp trả lời: Nội dung kiến nghị của Ông, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét, giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 6049/UBND-TD2 ngày 13/7/2020); đề nghị ông Nguyễn Thống chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND tỉnh; yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, kiểm tra thực tế, rà soát các quy hoạch liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định.
2. Ông Lê Quý Sự - trú tại số 226 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế phản ánh, kiến nghị xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch liên quan thửa đất của gia đình Ông đang sử dụng tại địa chỉ nêu trên,..
Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có ý kiến chỉ đạo: yêu cầu UBND thành phố Huế khẩn trương thực hiện sớm đồ án quy hoạch 02 bên Bờ Sông Hương để trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 31/7/2020 và Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
3. Ông Nguyễn Thái Bằng, địa chỉ: Thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy phản ánh, kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Thủy Bằng đối với gia đình Ông.
Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có ý kiến chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn của ông Nguyễn Thái Bằng theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tinh kết quả thực hiện.
4. Bà Lê Thị Hường, địa chỉ: 69 An Dương Vương, phường An Đông, thành phố Huế phản ánh liên quan tổ chức cưỡng chế đối với Bản án phúc thẩm số 02/2008/HNGĐ-PT ngày 09/6/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; đề nghị xem xét trả lại tài sản cho bà sau khi cưỡng chế, xem xét việc cấp dưỡng theo Bản án của Tòa án,..
Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có ý kiến chỉ đạo: Giao Thanh tra tỉnh trả lời, giải thích cho bà Lê Thị Hường theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Bản án số 02/2008/HNGĐ-PT ngày 09/6/2008 nêu trên đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án; đề nghị Bà làm đơn kiến nghị gửi UBND thành phố Huế để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
5. Ông Trần Văn Thành - trú tại 115 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế (đại diện theo ủy quyền của các ông: Võ Văn Diễn, Ngô Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng) đến trình bày và gửi đơn kiến nghị ghi ngày 17/7/2020 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp rà soát chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trả lời: ghi nhận ý kiến của ông Trần Văn Thành đối với các trường hợp này và tiếp nhận đơn kiến nghị ghi ngày 17/7/2020 của Ông; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo kiểm tra, rà soát, trả lời các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Huế; riêng nội dung tố cáo liên quan đến người có chức vụ mới phải giải quyết theo Luật Tố cáo 2018. Các trường hợp khác, Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại để tham mưu, xử lý theo quy định của pháp luật.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
- Đơn kiến nghị đề ngày 17/7/2020 của ông Trần Văn Thành, trú tại 115 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.
Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Văn bản trả lời: