Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 03/07/2019
Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 231/TB-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Ngày 03 tháng 7 năm 2019, đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ cùng với đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND Thành phố và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Lãnh đạo Tỉnh đã kết luận:

I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Bà Phan Thị Định (con gái bà Bạch Thị Kiệm) - trú tại 47 Tôn Quang Phiệt, phường An Đông, thành phố Huế phản ánh, kiến nghị về việc chậm giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất tại địa chỉ nêu trên,..

- Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố báo cáo vụ việc; đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố cho biết đang  chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân trước ngày 16/7/2019. Lãnh đạo Tỉnh đề nghị gia đình bà Bạch Thị Kiệm chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố Huế; báo cáo kết quả thực hiện UBND tỉnh.

2. Ông Lê Phước Hiểu - trú tại thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy phản ánh, kiến nghị việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài (giai đoạn 2),..

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo Tỉnh trực tiếp trả lời: trên cơ sở nội dung tại Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 05/6/2019 của UBND thị xã Hương Thủy liên quan việc xử lý đơn khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài (giai đoạn 2); UBND thị xã Hương Thủy đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại vào ngày 30/5/2019 theo nội dung Thông báo số 155/TB-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Lãnh đạo Tỉnh ở buổi tiếp công dân vào ngày 08/5/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh nhưng ông Lê Phước Hiển vẫn không thống nhất, tiếp tục đến trình bày, phản ánh, gửi đơn đến UBND tỉnh; Lãnh đạo Tỉnh trực tiếp giao Thanh tra tỉnh rà soát, quá trình giải quyết vụ việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2019; đề nghị ông Lê Phước Hiển chờ kết quả trả lời, giải quyết của cấp có thẩm quyền. 

3. Ông Võ Văn Việt - trú tại 11/209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đến trình bày và gửi đơn kiến nghị và khiếu nại quyền sử dụng đất ghi ngày 03/7/2019 liên quan việc tranh chấp quyền sử dụng đất; việc lấn chiếm, xây dựng tại địa chỉ số 17/209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo Tỉnh đã trực tiếp trả lời: nội dung phản ánh, kiến nghị của Ông đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Huế kiểm tra, trả lời kiến nghị của ông Võ Văn Việt theo thẩm quyền trước ngày 10/7/2019 (Thông báo số 222/TB-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh); đề nghị ông Võ Văn Việt chờ kết quả trả lời, giải quyết của cấp có thẩm quyền.

Riêng việc tranh chấp quyền sử dụng đất với ông, bà: Nguyễn Thanh Lự - Phạm Thị Xoa tại địa chỉ số 20/209 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, thành phố Huế; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 62/ĐĐQH-VP ngày 25/6/2019 gửi Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sớm chỉ đạo giải quyết và thông báo kết quả về Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để thông báo cho công dân biết (văn bản này có gửi cho ông Võ Văn Việt được biết).

4. Ông Nguyễn Văn Tường - trú tại 108 Lý Thái Tổ, tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế đến trình bày và gửi đơn kêu oan ghi ngày 03/7/2019 liên quan đến việc đề nghị xem xét, giải quyết nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tường theo quy định của pháp luật.

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo Tỉnh trực tiếp trả lời: trên cơ sở nội dung tại Báo cáo số 586/TT2-P2 ngày 28/6/2019 của Thanh tra tỉnh về báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tường; hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tham mưu văn bản để trả lời đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tường theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh  trả lời cho công dân bằng văn bản trước ngày 19/7/2019; đề nghị ông Nguyễn Văn Tường chờ kết quả trả lời của UBND tỉnh.

5. Ông Nguyễn Văn Mừng - trú tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà xin giải quyết việc tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở cho gia đình Ông tại thị xã Hương Trà; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an các cấp có biện pháp ngăn chặn em ruột của Ông có các hành vi đe dọa, gây gỗ,..

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo Tỉnh trực tiếp trả lời: trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ở buổi tiếp công dân định kỳ vào ngày 20/6/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; vào ngày 21/6/2019, Ban Tiếp công dân tỉnh và Sở Tư pháp đã có buổi làm việc ông Nguyễn Văn Mừng để xác định nội dung đơn cần đề nghị xem xét, giải quyết,..; hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tham mưu văn bản để trả lời, hướng dẫn cụ thể cho ông Nguyễn Văn Mừng trước ngày 10/7/2019; đề nghị ông Nguyễn Văn Mừng chờ kết quả trả lời của UBND tỉnh.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Đơn có tiêu đề "Đơn cầu cứu giải quyết đơn tố cáo" ghi ngày 03/7/2019 của ông Lê Phước Hiểu, trú tại thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy;

2. Đơn có tiêu đề " Đơn kiến nghị và khiếu nại quyền sử dụng đất" ghi ngày 03/7/2019 của ông Võ Văn Việt, trú tại 11 Kiệt 209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế;

3. Đơn có tiêu đề "Đơn kêu oan" ghi ngày 03/7/2019 của ông Nguyễn Văn Tường, trú tại 108 Lý Thái Tổ, Tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế;

4. Đơn có tiêu đề "Đơn kêu cứu" ghi ngày 03/7/2019 của ông Nguyễn Văn Mừng, trú tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý các đơn đã được Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.

Văn bản trả lời:
TB231.PDF